Frenulum (dil, dudak, yanak bağı) diş eti dokusu ile dil, dudak ve yanak arasında bulunan ve bu dokuları birbirine bağlayarak hareketlerini sınırlandıran yumuşak mukoza dokusudur. Frenulum ağız içerisinde sıklıkla üst ve alt orta kesici dişlerimizin arasında, yanağımızla arka dişlerimizin arasında ve dilimizin altında bulunmaktadır.

Frenektomi (dudak, dil bağı alınması) frenulumun alınması işlemidir. Frenektomi işlemi gelişen teknoloji sayesinde artık çoğunlukla lazer yardımıyla alınır, bu da işlemin hem kısa hem de kanamasız olmasını sağlar. Fakat bağın çok büyük veya derin olduğu durumlarda cerrahi olarak çıkartılması ve dikiş atılması gerekir.

Frenulumların Ağız Sağlığı İçin Risk Oluşturduğu Durumlar

Frenulumlar özellikle normalden büyük ve kalın olduklarında ve dişin kenarına çok yakın bağlandıkları durumlarda diş etini aşağı çekerek diş eti çekilmesine ve diş eti hastalığına yol açabilir. Dil atında bulunan normalden büyük ve kalın frenulumlarda özellikle küçük çocuklarda konuşma problemlerine yol açabilir. Özellikle alt ve üst orta dişler arasında normalden kalın ve büyük frenulum olması dişlerin birleşmemesine ve dişlerin arasında diastema adı verilen boşlukların kalmasına sebep olur ve estetik sorunlara yol açar.

Frenulumlar diş eti çekilmesi ve diş eti hastalığı oluşturabilecek şekilde diş eti kenarına yakın konumlandığında o bölgeden uzaklaştırılmalıdır. Özellikle üst ve alt kesici dişlerin arasında yer alıp diastemaya yol açtıklarında ise önce frenulum alınmalı sonrasında ise dişlerin birleşmesi için ya ortodontik tedavi ya da restorasyon uygulanır.

Frenektomi işlemi

Frenektomi işlemi lokal anestezi altındayapılır ve bu sayede işlem sırasında herhangi bir ağrı olmaz. Cerrahi işlem yapılırsa sonrasında düzenli bakım ve ilaç kullanımı ile rahat geçer.

  • Frenektomi işleminden sonra iz kalmaz.
  • Bu işlemin konuşma üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.
  • Frenektomi işleminden sonra diş görünüşünüzde herhangi bir değişiklik olmaz.