Süt dişi tedavisi neden önemlidir?

Süt dişleri;

-Beslenmeyi,

-Çenelerin normal pozisyonlarda en kaliteli şekilde gelişmesini,

-Konuşma, fonasyon (ses çıkarma) ve estetiği sağlarlar.

-Alttaki daimî diş germini travmalardan korurlar.

-Yer tutucu görev üstlenirler.

Süt dişi tedavisinin esas amacı;süt dişlerini fizyolojik düşme zamanına kadar sağlıklı ve fonksiyonel bir şekilde ağızda tutmaktır.Bu nedenle:

  1. Dişlerin vitalitesini korumayı,
  2. Dişin destek dokularının bütünlüğünü ve sağlığını korumayı,
  3. Alttaki daimî dişin yerini korumayı,
  4. Fokal enfeksiyon riskini ortadan kaldırmayı,
  5. Alttaki daimî dişe zarar vermemeyi amaçlar.

Süt dişlerinin zamanından önce çekilmesi diş çapraşıklıklarına neden olacağından, süt dişini ağızda tutmak için her türlü tedavi yapılmalıdır. Bu tedaviler hastanın belirtilerine göre amputasyon, süt kanal tedavisi veya yer tutucu olarak belirlenir.

Amputasyon

Amputasyon, günümüzde süt dişlerinde yaygın olarak kullanılan bir tedavi şeklidir. Dişte bulunan çürük dokunun dişi besleyen sinirden damarlara kadar ulaştığı hastalar üzerinde uygulanır. Dişin çürük kısmıyla birlikte çürük yapan bakterilerden etkilenen sinir ve damarlarında uzaklaştırılmasıyla yapılır.

Böylelikle sinir ve damarların bir kısmı uzaklaştırılır. Dişin canlı kalması ve ağız içinde sağlıklı bir şekilde görev yapması amaçlanarak tedaviye devam edilir. Amputasyon tedavisinden sonra dişin üstüne dolgu yapılarak tedavi bitirilir.

Amputasyon tedavisi anestezi altında yapıldığından ağrısız ve acısızdır.

Süt Kanal Tedavisi

Süt dişlerinin çürümesi şiddetli ağrıya, kızarıklığa veya şişliğe neden olabilir. Bu dişlerde çekim düşünülmeden önce dişin ağızda tutulması sağlanmalıdır. Bu durumda yapılacak tedavi kanal tedavisidir. Süt kanal tedavisi anestezi altında ağrısız olarak yapılmaktadır. Süt kanal tedavisi dişte oluşmuş olan çürüğün temizlenmesi ve kök kanalındaki sinirlerin çıkartılması işlemidir. Oluşan kök kanal boşluğunun içerisi çeşitli yıkama solüsyonları ile iyice yıkanır. Daha sonra boşaltılmış olan kök kanalları genişletilip doldurulur. En son olarak da dişin üzerine dolgu yapılarak tedavi bitirilir. Bu tedavi dişin durumuna göre tek seans veya birden fazla seans sürebilmektedir. Süt dişi ile daimî dişe yapılan kanal tedavisi hemen hemen aynı olsa da farklılıklar vardır. Süt dişlerinde yapılacak olan kanal tedavisinde, kök içine yerleştirilen ilaç/dolgu maddesi, kalıcı dişin sürmesi sırasında süt dişinin kökleri ile beraber eriyebilmelidir. Bu sebeple süt dişinde kullanılan malzeme farklıdır ve süt dişine özeldir.